Các giải pháp sản xuất sản phẩm công nghiệp

Giải pháp khử trùng

Giải pháp kiểm soát đầu vào

Sản xuất sản phẩm phòng sạch

Sao lại
chọn chúng
ta
ISO 17025: 2017Phòng thí nghiệm trong nhà.NEBB Chính xác

Nhà máy SUOREC Việt Nam

Trụ sở chính Kỹ thuật Suorec Đông Quảng

Nhà máy Kĩ thuật Suorec Huệ Châu

Nhà máy Kỹ thuật Suorec Hà Uyên

21years
Nghiên cứu suốt 21 năm
3800
Có 3800 m2 xưởng sản xuất khăn lau không bụi
40000
40.000 mét vuông cơ sở sản xuất hiện đại
43items
43 chứng chỉ công nghệ được cấp bằng sáng chế
13items
13 chứng nhận danh dự
32items
32 Chứng chỉ Kỹ thuật Đủ tiêu chuẩn

Nhằm nâng cao chất lượng tổng thể