con đường phát triển
Tháng 1 năm 2020, Công ty TNHH Công nghệ Suorec Việt Nam được thành lập.
Chính thức đưa vào sản xuất vào tháng 7 năm 2021
Đạt chứng chỉ ISO1900 ISO 14001 vào tháng 4 năm 2022