Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sản phẩm > Khăn lau phòng sạch
Công nghệ sản xuất:
1009A 150gsm Polyester Wiper

1009A 150gsm Polyester W···

Trọng lượng: 150 gDộ dày: 0.48 mmCấu trúc: Mesh
1009B 115gsm Polyester Wiper

1009B 115gsm Polyester W···

Trọng lượng: 115 gDộ dày: 0.48 mmCấu trúc: Mesh
1009C 155gsm Polyester Wiper

1009C 155gsm Polyester W···

Trọng lượng: 155 gDộ dày: 0.5 mmCấu trúc: Mesh
1009D 125gsm Polyester Wiper

1009D 125gsm Polyester W···

Trọng lượng: 125 gDộ dày: 0.41 mmCấu trúc: Mesh
1009F 135gsm Polyester Wiper

1009F 135gsm Polyester W···

Trọng lượng: 135 gDộ dày: 0.44 mmCấu trúc: Mesh
1009K 180gsm Polyester Wiper

1009K 180gsm Polyester W···

Trọng lượng: 180 gDộ dày: 0.53 mmCấu trúc: Mesh
1009N 170gsm Polyester Wiper

1009N 170gsm Polyester W···

Trọng lượng: 170 gDộ dày: 0.53 mmCấu trúc: Mesh
1009S 160gsm Polyester Wiper

1009S 160gsm Polyester W···

Trọng lượng: 160 gDộ dày: 0.55 mmCấu trúc: Mesh
1009W 148gsm Polyester Wiper

1009W 148gsm Polyester W···

Trọng lượng: 148 gDộ dày: 0.48 mmCấu trúc: Mesh
2009D 140gsm polyster Wiper

2009D 140gsm polyster Wi···

Trọng lượng: 140 gDộ dày: 0.4 mmCấu trúc: Line
2009F 128gsm Polyester Wiper

2009F 128gsm Polyester W···

Trọng lượng: 128 gDộ dày: 0.44 mmCấu trúc: Line
3009D 126gsm Polyester Wiper

3009D 126gsm Polyester W···

Trọng lượng: 126 gDộ dày: 0.46 mmCấu trúc: Line