Vị trí hiện tại: Trang chủ > 产品中心 > 无尘纸
MF55G 无尘纸

MF55G 无尘纸

Material: 50%涤纶+50%锦纶Size: 9" x 9"Number: 300片/包
MF50G 无尘纸

MF50G 无尘纸

Material: 50%木浆+50%涤纶Size: 9" x 9"Number: 300片/包
MF65G 无尘纸

MF65G 无尘纸

Material: 50%木浆+50%涤纶Size: 9" x 9"Number: 300片/包
MF68G 无尘纸

MF68G 无尘纸

Material: 50%木浆+50%涤沦Size: 9" x 9"Number: 300片/包
MF60G 无尘纸

MF60G 无尘纸

Material: 50%涤纶+50%木浆Size: 9" x 9"Number: 300片/包
RP45G 水刺料无尘纸

RP45G 水刺料无尘纸

Material: 40%黏胶+60%涤纶Size: 9" x 9"Number: 100片/包
RP38G 水刺料无尘纸

RP38G 水刺料无尘纸

Material: 20%黏胶+80%涤纶Size: 9" x 9"Number: 100片/包
XL-RP35G 胶粘料无尘纸

XL-RP35G 胶粘料无尘纸

Material: 3015 100%黏胶35gSize: 9" x 9"Number: 300片/包
HD-PN100G 锦纶料无尘纸

HD-PN100G 锦纶料无尘纸

Material: 70%涤纶+30%锦纶 100gSize: 9" x 9"Number: 300片/包
CP-PL60G 涤纶料无尘纸

CP-PL60G 涤纶料无尘纸

Material: 0409 100涤纶 60gSize: 9" x 9"Number: 300片/包