Hình dạng đầu:
162VFCTD  Foam head swab

162VFCTD Foam head swab

chiều dài: 162 mmĐường kính que: 3.1 mmĐường kính đầu: 7Số lượng đóng gói: 100 pcs / bag
125VFCTD Foam head swab

125VFCTD Foam head swab

chiều dài: 125 mmĐường kính que: 5.5 mmĐường kính đầu: 13Số lượng đóng gói: 100 pcs / bag
093VFCTD Foam head swab

093VFCTD Foam head swab

chiều dài: 93 mmĐường kính que: 3.1 mmĐường kính đầu: 7Số lượng đóng gói: 100 pcs
076VFSTD Foam head swab

076VFSTD Foam head swab

chiều dài: 76 mmĐường kính que: 2.5 mmĐường kính đầu: 3.5Số lượng đóng gói: 500pcs/ bag, 50bags/ carton
070VFRTD Foam head swab

070VFRTD Foam head swab

chiều dài: 70 mmĐường kính que: 2.7 mmĐường kính đầu: 4Số lượng đóng gói: 500pcs/ bag, 50bags/ carton
067VFSTD Foam Head Swab

067VFSTD Foam Head Swab

chiều dài: 67 mmĐường kính que: 2.4 mmĐường kính đầu: 3.5Số lượng đóng gói: 500pcs/ bag, 50bags/ carton
162VPCTS Flat head polyester swab

162VPCTS Flat head polye···

chiều dài: 162 mmĐường kính que: 3.1 mmĐường kính đầu: 7Số lượng đóng gói: 100pcs/ bag, 150bags/ carton
145VPRTS Round polyester head swab

145VPRTS Round polyester···

chiều dài: 145 mmĐường kính que: 3.1 mmĐường kính đầu: 5.6Số lượng đóng gói: 100pcs/ bag, 50bags/ carton
125VPCTS Polyster Head Swab

125VPCTS Polyster Head S···

chiều dài: 125 mmĐường kính que: 5.5 mmĐường kính đầu: 12.5Số lượng đóng gói: 100pcs/ bag, 50bags/ carton
123VPCTS Flat Polyester Tip Swab(Outer edge sealing)

123VPCTS Flat Polyester ···

chiều dài: 123 mmĐường kính que: 7.25 mmĐường kính đầu: 14.5Số lượng đóng gói: 100opcs/ bag, 50bags/ carton
093VACTL Flat head cotton swab(Three layer )

093VACTL Flat head cotto···

chiều dài: 93 mmĐường kính que: 3.1 mmĐường kính đầu: 7Số lượng đóng gói: 100pcs/ bag, 150bags/ carton
093VPCTS polyester head swab

093VPCTS polyester head ···

chiều dài: 93 mmĐường kính que: 3.1 mmĐường kính đầu: 7Số lượng đóng gói: 100pcs/ bag, 150bags/ carton